საზოგადოება

პოლიტიკა

კულტურა

ჯანდაცვა და სოციალური

სოფლის მეურნეობა

სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_16.png
05/12/2023

6 დეკემბერს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

საკითხთა ნუსხა   „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 21 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                             მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი  
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_15.png
01/12/2023

4 დეკემბერს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

რიგგარეშე სხდომის  საკითხთა ნუსხა   ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის №38 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ მომხს: კახაბერ გოლუბიანი „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი სხდომა 09:30 საათზე დაიწყება.
სრულად
გამოკითხვა
ხარაგაულის მერია 2024 წელს, 9 აპრილის სკვერში მემორიალური დაფების ახალი დიზაინით განთავსებას გეგმავს. ასევე, იდეაშია განახლდეს და 9 აპრილის სკვერში იქნას გადმოტანილი კულტურისა და დასვენების პარკის შესასვლელში არსებული სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ გმირთა მემორიალური დაფები. ყველას კარგად ახსოვს, რომ პარკის შესასვლელში კულტურული, სპორტული თუ გასართობი ხასიათის ღონისძიებების ჩატარებას საზოგადოების მხრიდან ყოველთვის ახლდა არაერთგვაროვანი გამოხმაურება. ხარაგაულში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია დასრულდა და პარკის რეაბილიტაციამ, ახალი სივრცე გააჩინა, რომელიც გვსურს დატვირთული იყოს კულტურული თუ სპორტული ღონისძიებებით. საზოგადოების მხრიდან, დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, 9 აპრილის სკვერში მემორიარული დაფები განთავსდება ახალი დიზაინით, რომელიც შესაბამისობაში იქნება 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნის მონუმენტთან. არის იდეა, აღნიშნულ ტერიტორიას ხსოვნის ხეივანი ეწოდოს, სადაც ერთმანეთის გვერდით იქნება განთავსებული 9 აპრილს, აფხაზეთის და 8 აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა მონუმენტები. გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია
სტატისტიკის ნახვა
სულ: 27 ხმა
კი
0%
არა
0%
უკან