საზოგადოება

პოლიტიკა

კულტურა

ჯანდაცვა და სოციალური

სოფლის მეურნეობა

სიახლეები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/asdasdgsdg44asd_3.jpg
25/09/2020

ხარაგაულის მერია განმეორებით აუქციონს აცხადებს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების პრივატიზების მიზნით განმეორებით ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს, რომელიც 25 სექტემბერს 16 საათზე დაიწყება და 5 ოქტომბერს 16 საათზე დასრულდება. იხ. დანართი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/asdasdgsdg44asd_4.jpg
25/09/2020

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია ელექტრონულ აუხციონს აცხადბს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების მიზნით ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს, რომელიც 25 სექტემბერს 16 საათზე დაიწყება და 5 ოქტომბერს ასევე 16 საათზე დასრულდება. იხ. დანართი
სრულად