წარმატებილი პროექტები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo-logo_3.png
15/11/2021 22:28

გაეცანი 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტს და პრიორიტეტების დოკუმენტს

გაცნობებთ, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს დარეგისტრირდა მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გადმოგზავნილი „ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი“. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) 135-ე მუხლის შესაბამისად, აღნიშნული დოკუმენტებს ვაქვეყნებთ მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე და ა.ა.ი.პ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრის მეშვეობით, გაზეთ ,,ახალ ხარაგაულში“. დაინტერესებულ პირებს დოკუმენტის ნახვა ასევე შეუძლიათ ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულზე განთავსებულ საკრებულოს აპარატში. გთხოვთ, საკითხით დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და ორგანიზაციებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით წინადადებები, შენიშვნები და შეფასებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოადგინოთ საკრებულოს აპარატში არაუგვიანეს, მიმდინარე წლის 24 ნოემბრისა. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის, პატივისცემით საკრებულოს აპარატი 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი  2022-2025 წლების პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი    
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sadfafafs89g56dg4s6d5hg4ds6fh54sd6f.jpg
27/10/2021 17:00

ვარლამ ჭიპაშვილი კვლავ მერის პირველი მოადგილის პოზიციას იკავებს

პირველი საკადრო გადაწყვეტილება Ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის, კობა ლურსმანაშვილის ბრძანებით, მერის პირველი მოადგილის პოზიციაზე, ვარლამ ჭიპაშვილი ახალი ვადით დაინიშნა. ვარლამ ჭიპაშვილი, დღეიდან, 27 ოქტომბრიდან საკუთარ უფლებამოსილებას, მერის უფლებამოსილების ვადით შეასრულებს. Შეგახსენებთ რომ ის აღნიშნულ თანამდებობაზე 2020 წლიდან მუშაობს. ვარლამ ჭიპაშვილს საკურატორო სფეროდ საფინანსო-საბიუჯეტო მიმართულება, ეკონომიკა, ჯანდაცვა, სოციალური და კულტურა - განათლება განესაზღვრა.
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/56%2B46%2Bf5da4s6f54a6sf54a6sf.jpg
04/10/2021 15:10

საკრებულოს სხდომაზე ინფრასტრუქტურულ პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოისმინეს

4 ოქტომბერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა გაიმართა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე უძღვებოდა. სხდომას ესწრებოდა მერის მოადგილე დავით დევდარიანი, რომელიც  ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით არესებულ კითხვებს პასუხობდა. საკრებულოს წევრებს პირველი საკითხი მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა, პეტრე შარიქაძემ წარუდგინა, რომელმაც 2020-2021 წლებში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებით ამომწურავად ისაუბრა.   „მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან ხარაგაული 5 521 191 ლარით დაფინანსდა. აღნიშნული თანხით დაიგეგმა 30 პროექტი, მათგან სამშენებლო სამუშაოები  დასრულებულია  20 პროექტზე . დარჩენილ 10-ზე კი ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. პეტრე  შარიქაძემ ასევე ისაუბრა „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან“ დაფინანსებულ პროექტებზეც და აღნიშნა, რომ სოფელ ზვარესა და გედსამანიაში, გზის მობეტონების სამუშაოები წინსწრებით შესრულდა.   სხდომაზე დეპუატატები ასევე გაეცვნენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, სტიქიის სალიკვიდაციო და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაფინანსებულ პროექტებს. პეტრე შარიქაძემ განმარტება გააკეთა ასევე 2018-2019 წლებში დაუსრულებელ პროექტებთან დაკავშირებით: „ მერიამ ხელშეკრულება შეუწყვიტა იმ კომპანიებს, რომლებმაც სამუშაოები 2018-2019 წლებში ვერ შეასრულეს.  ხელშეკრულება შეწყდა 11 პროექტზე. შემდეგ, ფასთა ცვლილების გამო საჭირო გახდა პროექტების გადაფასება გაზრდილი ღირებულება შეივსო ადგილობრივი სახსრებით -299 215 ლარით. ასეთი იყო 11 პროექტი, ხელშეკრულება გაფორმდა 10 პროექტზე, 8 მათგანზე სამუშაოები დასრულებულია. დარჩენილი 2 პროექტიდან 1-ზე ხელშეკრულება შეწყვეტილია. 1 -ზე კი-მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები.“ სხდომაზე ასევე განხილული იყო  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის“ მიერ, 2021 წლის 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში. საკითხი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსმა, ინგა ლურსმანაშვილა წარადგინა.  განყოფილების უფროსმა კომისიის საქმიანობასა და უფლებამოსილებებზე ამომწურავად ისაუბრა.   მისი განმარტებით “სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან“ შუამდგომლობით განსახილველად გადმოიგზავნა 41 განაცხადი, რომელთაგანაც 4-ზე გაიცა საკუთრების უფლება, ხოლო უარი ეთქვა 4 დაინტერესებულ პირს.   განხილვის პროცესშია-23 განაცხადი.“  კომისიამ განიხილა ასევე 2020 წელს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოდან გადმოგზავნილი 46 განაცხადი, რომელთაგანაც 26 განაცხადით სარეგისტრაციოდ წარდგენილი მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარა საკუთრების უფლების აღიარებას და შესაბამისად გაიცა საკუთრების უფლების მოწმობები. 4 განაცხადზე, რომლითაც მოთხოვნილი იყო რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია, მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილება, გამოიცა განკარგულებები და შესაბამისი ბეჭდით დამოწმებული თანდართული ნახაზებით გადაეგზავნა საჯარო რეესტრს. უარი ეთქვა 11 დაინტერესებულ პირს. სხდომაზე ასევე განხილული იყო „ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N50/70 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე .   მომხსენებელი: ოთარი ლურსმანაშვილი            
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/_57_1_1_1_2_2.jpg
01/10/2021 20:29

4 ოქტომბერს საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება

4 ოქტომბერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება. სხომაზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ მომხსენებელი: მალხაზ ფხალაძე   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2020 და 2021 წლის განვლილ პერიოდში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულების მდგომარეობის შესახებ მომხსენბელი: პეტრე შარიქაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N50/70 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                         მომხსენებელი: ოთარი ლურსმანაშვილი   სხვადასხვა:   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის“ მიერ, 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 ივლისამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში მომხსენები: ინგა  ლურსმანაშვილი   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიში covid – 19 - ის გავრცელების მდგომარეობისა და პანდემიის პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია                                                  მომხსენებელი: შმაგი ხიჯაკაძე        
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/242281723_276548944095431_809827547860507613_n.jpg
20/09/2021 10:35

ბიუროს სხდომაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებით იმსჯელეს

20 სექტემბერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე, მანანა ბარბაქაძე უძღვებოდა. სხდომაზე იმყოფებოდა მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, დავით დევდარიანი, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით არესებულ კითხვებს პასუხობდა. სხდომაზე ბიუროს წევრებმა 2020-2021 წლებში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებით მოისმინეს ინფორმაცია. საკითხი  მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა, პეტრე შარიქაძემ წარადგინა. როგორც პეტრე შარიქაძემ აღნიშნა, მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან ხარაგაული 5 521 191 ლარით დაფინანსდა. აღნიშნული თანხით დაიგეგმა 30 პროექტი, მათგან სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია  20 პროექტზე . დარჩენილ 10-ზე კი ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. სამსახურის უფროსმა  „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან“ დაფინანსებულ პროექტებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სოფელ ზვარესა და გედსამანიაში, გზის მობეტონების სამუშაოები წინსწრებით შესრულდა. აღნიშნული პროექტები გარდამავალია და გაგრძელდება მომდევნო წელსაც. პეტრე  შარიქაძემ ასევე ისაუბრა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ, სტიქიის სალიკვიდაციო და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაფინანსებულ პროექტებზე. „ მიმდინარე წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით 193 000 ლარი დაემატება. შეირჩა148 საპროექტო იდეა.  ამ ეტაპზე, დასრულებულია სამუშაოების 97%. 2020 წელს ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდა 10 პროექტი, რომელზეც ჯამში 388 394 ლარამდე გაიხრჯა, ხოლო 2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანხები  ძირითადად მობილიზებულია თანადაფინანსებებში: 193 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფლის  27 პროექტი, ხოლო 299 415 ლარით თანადაფინანსება დასჭირდა 2018-2019 წლის რეგიონული განვითარების ფონდის პროექტებს.  30 ათასი ლარით დაზიანებული გზები შეკეთდა. მიმდინარეობს წყლის მილების და ავზების შესყიდვა. ასევე, ტენდერებია გამოცხადებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასოფლო გზების შეკეთება-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.“ ბიუროს წევრები დაინტერესდნენ გასულ წლებში დაფინანსებული და დაუსრულებელი პროექტებით. პეტრე შარიქაძის განმარტებით, მერიამ ხელშეკრულება შეუწყვიტა იმ კომპანიებს, რომლებმაც სამუშაოები 2018-2019 წლებში ვერ შეასრულეს.  ხელშეკრულება შეწყდა 11 პროექტზე. შემდეგ, ფასთა ცვლილების გამო საჭირო გახდა პროექტების გადაფასება გაზრდილი ღირებულება კი შეივსო ადგილობრივი სახსრებით -299 215 ლარით. „ ამ ეტაპზე აღნიშნული 11 პროექტიდან, ხელშეკრულება გაფორმებულია 10 პროექტზე, 8 მათგანზე სამუშაოები დასრულებულია. დარჩენილი 2 პროექტიდან 1-ზე ხელშეკრულება შეწყვეტილია. 1 -ზე კი მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები.“ სხდომაზე ასევე განხილული იყო შემდეგი საკითხი: 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ (მომხსენებელი: მალხაზ ფხალაძე).
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/angarishebi/hgrjunkabe.jpg
06/09/2021 16:23

საკრებულოს სხდომაზე საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში დადებითად შეფასდა

დღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს.   სხდომას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, ვარლამ ჭიპაშვილი ესწრებოდა. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯომარემ, პავლე კიკალიშვილმა საკრებულოს წევრებს ამავე კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარუდგინა. ვრცლად იხილეთ აქ . საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებს მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, ამავე სამსახურის უფროსმა, ვლადიმერ გელაშვილმა გააცნო. სამსახურის ანგარიში დადებითად შეფასდა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ, ვარლამ ჭიპაშვილმა აღნიშნა, - „გააქტიურებულია საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუშაობა, თუმცა მეტი შედეგებია საჭირო. გავზარდეთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი, ასევე, გაიზარდა ხარჯები სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, დავნერგეთ სამოქალაქო ბიუჯეტი, ვაწარმოეთ მოსახლეობის გამოკითხვა, რითაც ვიხელმძღვანელებთ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას, გათვალისწინებულია ასევე საკრებულოსა და აუდიტის შენიშვნები,  აქტიურად ვთანამშრომლობთ საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიასთან  და ვცდილობთ მაქსიმალურად პროგრამული  ბიუჯეტი შეიქმნას.“   ხარაგაულის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა, კახაბერ გოლუბიანმა ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის 14 ივლისის  N19  დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე წარუდგინა საკითხი, სადაც ტექნიკური ხარვეზი გასწორდა. საკრებულოს ფრაქციების შემადგენლობებში შესული ცვლილებები წარმოადგინა იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, ოთარ ლურსმანაშვილმა. ფრაქცია „მოძრაობა ხარაგაულისთვის“ მარინა ხვედელიძემ დატოვა, ამავე ფრაქციაში გაწევრიანდა ნიკოლოზ მაღრაძე, ხოლო ფრაქცია „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“ დატოვა ზურაბ ხაჩიძემ და დოდო ხაჩიძემ.    
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/fg.JPG
06/09/2021 15:36

საკრებულოს სხდომაზე საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში დადებითად შეფასდა

დღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს.   სხდომას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, ვარლამ ჭიპაშვილი ესწრებოდა. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯომარემ, პავლე კიკალიშვილმა საკრებულოს წევრებს ამავე კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარუდგინა.  საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებს მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, ამავე სამსახურის უფროსმა, ვლადიმერ გელაშვილმა გააცნო. სამსახურის ანგარიში დადებითად შეფასდა.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ, ვარლამ ჭიპაშვილმა აღნიშნა, - „გააქტიურებულია საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუშაობა, თუმცა მეტი შედეგებია საჭირო. გავზარდეთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი, ასევე, გაიზარდა ხარჯები სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, დავნერგეთ სამოქალაქო ბიუჯეტი, ვაწარმოეთ მოსახლეობის გამოკითხვა, რითაც ვიხელმძღვანელებთ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას, გათვალისწინებულია ასევე საკრებულოსა და აუდიტის შენიშვნები,  აქტიურად ვთანამშრომლობთ საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიასთან  და ვცდილობთ მაქსიმალურად პროგრამული  ბიუჯეტი შეიქმნას.“   ხარაგაულის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა, კახაბერ გოლუბიანმა ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის 14 ივლისის  N19  დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე წარუდგინა საკითხი, სადაც ტექნიკური ხარვეზი გასწორდა. საკრებულოს ფრაქციების შემადგენლობებში შესული ცვლილებები წარმოადგინა იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, ოთარ ლურსმანაშვილმა. ფრაქცია „მოძრაობა ხარაგაულისთვის“ მარინა ხვედელიძემ დატოვა, ამავე ფრაქციაში გაწევრიანდა ნიკოლოზ მაღრაძე, ხოლო ფრაქცია „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“ დატოვა ზურაბ ხაჩიძემ და დოდო ხაჩიძემ.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_57_1_1_1_2.jpg
23/07/2021 16:06

26 ივლისს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

26 ივლისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბიუროს რიგგარეშე სხდომას გამართავს. ბიუროს წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებს განიხილავენ: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 02 აგვისტოს საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში ცვლილების შეტანის   შესახებ;                                                                                                                                                                               მომხს: მანანა ბარბაქაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 ივლისის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ;                                                                                                                                                                                მომხს: მანანა ბარბაქაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_62.jpg
29/06/2021 12:50

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე საგრანტო კონკურსში წარსადგენ პროექტებზე იმსჯელეს

  28 ივნისს გამართულ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე, მანანა ბარბაქაძე ხელმძღვანელობდა. სხდომას ესწრებოდა მერის მოადგილე, დავით დევდარიანი.   სხდომაზე, დეპუტატებმა მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული 1553 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ საკითხი განიხილეს.  როგორც ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, მაია ალავიძემ განმარტა, ბორითში ახალი სახანძრო-სამაშველო შენობის მშენებლობისთვის საჭიროა 1553 კვ.მ არასასოფლი სამეურნეო მიწის ნაკვეთის გადაცემა სახელმწიფოსთვის. სხდომაზე მეორე საკითხი, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა, პეტრე შარიქაძემ  წარადგინა. მან ისაუბრა საგრანტო კონკურსის-„2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამ“-ის შესახებ, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია ხუთ პროექტს წარადგენს  დასაფინანსებლად. ეს პროექტები არიან: ხუნევის ბაღის მშენებლობა, ისტორიული მუზეუმის რეკონსტრუქცია-განახლება, ხარაგაულის პარკის რეაბილიტაცია, დევის ხვრელის მიმდებარე ტერიტორიისა და ოკაცეს კანიონის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. კონკურსის პირობებიდან გამომდინარე განსაზღვრულია პროექტების მიზნობრიობა, რომელიც უნდა მოიცავდეს  ტურისტულ, კულტურულ ან საგანმანათლებლო ობიექტების მშენებლობას ან რეკონსტრუქციას. შერჩეული პროექტებიდან,  შესაძლებელია ერთის ან ორი პროექტის დაფინანსება. საბოლოოდ, სხდომაზე წარდგენილი საკითხები დადებითად შეფასდა.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/lsdjlfgsjfjsdflsdf98s4dg69sdfosdfjoksldfsdfsdf.jpg
19/04/2021 15:29

ბიუროზე ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიშზე იმსჯელეს

რომელი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება ხარაგაულში , რა ეტაპზეა მიმდინარე სამუშაოები და მომავალში რ ომელი პროექტების  დაფინანსებაა მნიშვნელოვანი, აღნიშნული საკითხების ირგვლივ იმსჯელეს დღეს გამართულ ბიუროს სხდომაზე, რომელსაც მერის პირველი მოადგილე, ვარლამ ჭიპაშვილი ესწრებოდა. სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა ხარაგაულში ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე იმსჯელეს. კერძოდ, განათლების, კულტურის და ახალგზარდულ საქმეთა  კომისიის თავმჯდომარემ, დავით კიკნაძემ აღნიშნა, რომ საღანძილის ადმინისტარციულ ერთეულში, სოფელ ზარანში,  გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული, რაც  მშენებელმა კომპანიამ უნდა გამოასწოროს. როგორც მერის პირველმა მოადგილემ, ვარლამ ჭიპაშვილმა განმარტა,  სამშენებლო კომპანიას ზარანში გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 2019 წელს უნდა დაესრულებინა, თუმცა კომპანიამ აღებული ვალდებულებების შესრულება ვერ უზრუნველყო, რის გამოც 70 ათასი  ლარით დაჯარიმდა. სხდომაზე ინგა მაღრაძემ, ლეღვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდისა და დიდვაკეში მრავლასართულიანი ბინების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით კითხვები დასვა. ვარლამ ჭიპაშვილის განცხადებით, დიდვაკის ბინების რეაბილიტაციისათვის ტენდერი გამოცხადებულია, ხოლო რაც შეეხება ლეღვნის ხიდს-კერძო საკუთრებაა და ამიტომ სტიქიის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები სხვა პროექტებზე გადანაწილდა: „ვიცით, რომ ლეღვნის ხიდს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ესაჭიროება, ჩვენს ინტერესებშიც შედის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გადაწყდეს აღნიშნული პრობლემა. მოვახდინეთ სათანადო უწყებების ინფორმირება, მათ შორის-მაჟორიტარი დეპუტატის, პაატა კვიჟინაძის, რომელიც აქტიურობს პროექტის დაფინანსების საკითხზე.“ საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ, პავლე კიკალიშვილმა აღნიშნა, რომ ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დევის ხვრელის უბანში ცენტრალური გზა დაზიანებულია და აუცილებელია რეაბილიტაცია, ხოლო ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, გივი თხელიძემ პატარა ხარაგაულში მრავალსართულიანი ბინის ეზოს მოწესრიგებასთან დაკავშირებით ისაუბრა. სხდომაზე ასევე განხილული იყო საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში შესატანი ცვლილებები, რომელიც ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, მაია ალავიძემ წარადგინა. მაია ალავიძის განცხადებით საპრივატიზაციო ნუსხას დაემატა სოფელ ზვარეში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 432 კვმ. მიწის ნაკვეთი( ღირებულება-1900 ლარი) და მერიის ბალანსზე არსებული ავტობუსი(2100 ლარი). ასევე ცვლილება შევიდა საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმაში შეფასებულ ავტომანქანებზე-მერსედესის მარკის ავტომობილი-4800 ლარის ნაცვლად განისაზღვრა-2800 ლარით. ხოლო მიცუბიშის მარკის ავტომობილი-7000 ლარის ნაცვლად 5200 ლარით. ბიუროზე, დღის წესრიგით წარდგენილ საკითხებზე ,  შესაბამისი დარგის კომისიები იმუშავებენ.      
სრულად