წარმატებილი პროექტები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
17/07/2020 16:53

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო 20 ივლისს მორიგ სხდომას ჩაატარებს

სხდომაზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ორი სამსახურის ანგარიშს მოისმენენ: კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ; მომხს: ირინე ჩხეიძე  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ  მომხს: დავით დევდარიანი სხდომაზე ასევე დაამტკიცებენ საკრებულოს 3 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგს!
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
03/07/2020 10:54

ხარაგაულის საკრებულო 6 ივლისის სხდომას გამართავს

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვისა და შეფასების თაობაზე მომხს:დავით კიკნაძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ნინო მაღლაკელიძე 3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N19 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთაპროფესიულ საჯარო მოხელეტა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირტა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის სესახებ“,ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 6.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 7. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძალა ერთობაშია“ სახელის შეცვლისა და ფრაქცისათვის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - ძალა ერთობაშია“ სახელის მინიჭების შესახებ მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
26/06/2020 15:43

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო რიგგარეშე სხდომას მართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.         მომხს: ნინო მაღლაკელიძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.         მომხს: ჯაბა ბერაძე  3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.         მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძალა ერთობაშია“ სახელწოდების შეცვლისა და ფრაქცისთვის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - ძალა ერთობაშია“ მინიჭების შესახებ         მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
12/06/2020 16:29

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო 15 ივნისს სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო 2020 წლის 15 ივნისს მორიგ სხდომას გამართავს საკითხთა ნუსხა: 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასაკრებულოს განათლების, კულტურის და აახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ; მომხს:დავით კიკნაძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ; მომხს: აფრასიონ ლურსმანასვილი 3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ მომხს: აფრასიონ ლურსმანასვილი 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N19 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_DSC0005_1.JPG
02/06/2020 18:13

საკრებულომ წყლის ჭაბურღილების მოსაწყობად ფართის სხელმწიფოსთვის გადაცემას მხარი დაუჭირა

ხარაგაული მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 1 ივნისს გამართულ სხდომაზე მხარი დაუჭირა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, დაბა ხარაგაულში მდებარე ყოფილი წყალსადენის ტერიტორიაზე სოლომონ მეფის ქუჩა N90ა-ში მდებარე 2718 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი № 36.01.31.399), ამავე მისამართზე მდებარე 1486 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საკადასტრ ო კოდი №36.01.31.398) და 100 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი № 36.01.31.396) სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემას. რაც გულისხმობს, რომ „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ დაბა ხარაგაულში 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად აღნიშნული ფართზე განახორციელებს 3 ერთეული ჭაბურღილისა და სატუმბი სადგურის მოწყობას. ამასთანავე, კომპანია ახორციელებს სტიქიის შედეგად დაზიანებულ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას სოფელ ლეღვანში. გარდა ზემოთ აღნიშნული საკითხისა საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული კიდევ სამი საკითხი განიხილა და დაამტკიცა  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების შესახებ; მომხს: კახაბერ გოლუბიანი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების შემადგენლობის, დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ; მომხს: კახაბერ გოლუბიანი გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ; მომხს: მანანა ბარბაქაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
28/05/2020 14:26

1 ივნისს საკრებულო მორიგ სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 ივნისს მორიგ სხდომას გამართავს   დეპუტატები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ  ოთხ საკითხს განიხილავენ 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების შესახებ;   მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების შემადგენლობის, დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ;  მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა   ხარაგაულში სოლომონ მეფის ქუჩა N90ა-ში მდებარე 2718 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი № 36.01.31.399), ამავე მისამართზე მდებარე 1486 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი №36.01.31.398) და 100 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი № 36.01.31.396) სახელმწიფო საკუთრებაში  უსასყიდლოდ  გადასაცემის შესახებ; მომხს:ჯაბა ბერაძე 4.გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  მომხს: ინგა ბერაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/Nphoto/_DSC0420.JPG
11/05/2020 15:50

მერის ინიციატივას ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გამოყოფაზე საკრებულომ მხარი დაუჭირა

11 მაისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგი სხდომა გამართა. დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 5 საკითხი განიხილეს. საკრებულოს წევრებმა სხდომაზე მხარი დაუჭირეს მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივას, ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემის მიზნით სოციალურ მუხლში თანხის გადატანას. მერიის მხრიდან ინიცირებული იყო აღნიშნულ მუხლში 20 000 ლარის მობილიზება. ეს ინიციატივა განიხილა საკრებულოს ბიურომ  და მიიღეს გადაწყვეტილება მომხდარიყო 10 000 ლარის დამატება. მერიამ გაითვალისწინა საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილება და, დღეს, საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს საბიუჯეტო ცვლილებას, რომელიც ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომლებმაც ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გამო, დროებით დაკარგეს შემოსავლის წყარო, ვერ ახერხებენ მედიკამენტების შეძენას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვის გამო გადაადგილებას და სხვადასხვა საჭიროებების დაკმაყოფილებას.  კერძოდ, დამტკიცდა, რომ 2020 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 30 000 ათასი ლარი მიიმართოს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სოციალური დაცვის ხარჯებში.   საკრებულომ დღესვე დაამტკიცა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 – 2021 წლების ეკონომიკური განვითარების  გეგმა, რომელიც სხდომაზე მერიის ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა, ჯაბა ბერაძემ წარადგინა. ჯაბა ბერაძემ წარადგინა ასევე, ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ საქასრიაში მდებარე   1 908  კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (ს/კ 36.03.34.117). პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, იჯარის ფორმით  ერთი წლის ვადით  კომპანია hinan bridge construqcion group co. Itd -სათვის  გადასაცემად  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხი, რომელსაც საკრებულომ მხარი დაუჭირა.                                                                                                                           სხდომაზე ასევე განიხილეს  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 17 ოქტომბერს შექმნილი „დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის“ უფლებამოსილების შეწყვეტის  შესახებ საკითხი. 11 მაისის საკრებულოს სხდომაზე ისაუბრეს ასევე სხვადასხვაში დარეგისტრირებული ორი საკითხის ირგვლივ, ესენია:  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  დასკვნის გაცნობა, რომელიც ერთ-ერთ დეპუტატზე, რომელიც 6 თვეა არ გამოცხადებულა საკრებულო სხდომებზე და ასევე, არ მიუღია მონაწილეობა კომისიური ფორმატის შეკრებებში, უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. კომისიამ გაითვალისწინა დეპუტატის მიერ წარმოდგენილი სამედიცინო ცნობა, რაც ადასტურებს, რომ დეპუტატი ამ პერიოდში იყო შრომისუუნარო და მას უფლება მოსილება საპატიო მიზეზის გამო არ შეუწყდა. სხდომის დასასრულს საკრებულოს თავმჯდომარემ, მანანა ბარბაქაძემ დეპუტატებს ახალი სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც კორონა ვირუსის გავრცელების გამო, ქვეყანაში გამოცხადებული  საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე   მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა საჭიროებები და ვერ ახერხებენ მათ მოგვარებას, აღნიშნულ პირთა საჭიროებების უზრუნველყოფის ორგანიზების მიზნით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სახსრების მონიტორინგს განახორციელებს, სამუშაო ჯგუფს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე, ვარლამ ჭიპაშვილი უხელმძღვანელებს.  
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
27/03/2020 20:04

30 მარტს საკრებულოს ბიურო რიგგარეშე სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 30 მარტის რიგგარეშე სხდომის საკითხთა ნუსხა: 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის, 19 დეკემბრის, N27 დადგენილებაში - „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: ნინო მაღლაკელიძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის, 14 ივლისის, N19 დადგენილებაში - „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: კახაბერ გოლუბიანი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/89706474_2854974487895156_3615478885379997696_o.jpg
10/03/2020 16:26

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ოთხი საკითხი განიხილეს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 9 მარტს გამართულ რიგგარეშე სხდომაზე ოთხი საკითხი განიხილა. საკრებულომ მხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, სოფელ ზვარეში მდებარე 87კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განკარგვას იჯარის ფორმით გადაცემას.  აღნიშნული ადგილი დათვალიერებული იქნა საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების, მართვისა და ინფრასტრუქტურული კომისიის მიერ. ჩინურ კომპანიას აღნიშნულ ფართზე განთავსებული აქვს მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორი, რომელიც დაცულია და გატარებულია უსაფრთხოების ზომები, აღნიშნული მოსახლეობისათვის არ წარმ ოადგენს საფრთხეს, შესაბამისად მოსახლეობა წინააღმდეგი არ არის ფუნქციონირების. საკრებულომ სხდომაზე მოიწონა 2020 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა. საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, მალხაზ ფხალაძემ ასევე, წარმოადგინა საკითხი საკრებულოში 2019 წლის 17 ოქტომბერს შექმნილი " დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის" ერთი თვით ვადის გაგრძელების შესახებ.   საკრებულოს სხდომის შემდეგ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორმა შმაგი ხიჯაკაძემ, დეპუტატებს გააცნო ინფორმაცია, კორონა ვირუსის პრევენციის მიზნით, ჩატარებული სადეზინფექციო ღონისძიებების შესახებ.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
06/03/2020 14:49

საკითხები, რომელსაც საკრებულო 9 მარტს რიგგარეშე სხდომაზე განიხილავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 მარტს რიგარეშე სხდომას იწვევს. დეპუტატები 5 საკითხზე იმსჯელებენ.  სხდომის დღის წესრიგი  1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზვარეში მდებარე 87 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ 36.1836.206). პირდაპირი განკარგვის, წესით სასყიდლით იჯარის ფორმით ორი წლის ვადით შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედ ფილიალზე“ (ს/კ 404385385) გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 3 . ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის N 50/62 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2020 წელს  დასაფინანსებელი პროექტების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: პეტრე შარიქაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 17 ოქტომბერს შექმნილი „დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის“ ერთი თვით ვადის გაგრძელების შესახებ; მომხს: მალხაზ ფხალაძე.
სრულად