წარმატებილი პროექტები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_39.jpg
21/12/2020 14:11

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურომ მორიგი სხდომა გამართა

დეპუტატებმა საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე შემდეგი საკითხები განიხილეს: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის #50/72 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: პავლე კიკალიშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის #50/73 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #50/70 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ მომხს:მანანა ბარბაქაძე  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშაში მდებარე სახელწოდების არმქონე ქუჩისთვის სახელის მინიჭების შესახებ მომხს:ოთარ ლურსმანაშვილი  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა ხარაგაულში, სოლომონ მეფის ქუჩაზე მდებარე ელექტრო საყრდენებზე (ბოძებზე) საჰაერო ტრასით კაბელის გასატარებლად ს.ს „სილქნეტი“ - სათვის ელექტრო საყრდენის (ბოძის) იმ ნაწილის, რაც კაბელის დასამაგრებლადაა საჭირო 5 (ხუთი) წლის ვადით, სააყიდლით, პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ მომხს: მაია ალავიძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
07/12/2020 14:15

7 დეკემვბერს საკრებულომ მორიგი სხდომა ჩაატარა

7დეკემბერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგი სხდომა ჩაატარა.   სხდომაზე ხუთი საკითხი განიხილეს, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ გელაშვილმა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის შესრულების შედეგების განხილვის შესახებ ისაუბრა.   მერიის ქონებისა და ეკონომიკის სმსახურის უფროსის მოვალეობის სემსრულებელმა მაია ალავიძემ საკრებულოს ორი საკითხი წარუდგინა - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის, 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ პროექტში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხე და ასევე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N 50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.   დეპუტატებმა ცნობად მიიღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ვარლამ ჭიპაშვილის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ საკითხი. ამავე სხდომაზე საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო-კომისიის თავმჯდომარედ, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არჩეულ იქნა პავლე კიკალიშვილი.  
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/gerbi_1.jpg
04/12/2020 16:38

7 დეკემბერს საკრებულო საბიუჯეტო ცვლილებას განიხილავს

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს, 10:00 საათზე გაიმართება.  სხდომის  დღის წესრიგი. 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის შესრულების შედეგების განხილვის შესახებ. მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხს: მაია ალავიძე 3 . ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N 50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხს: მაია ალავიძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ვარლამ ჭიპაშვილის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე. მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_DSC0485.JPG
27/11/2020 12:31

ბიუროს რიგგარეშე სხდომა ჩატარდა

დღეს, 27 ნოემბერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ რიგგარეშე სხდომა გამართა. ბიუროს წევრებმა ორი საკითხი მოისმინეს. ეს საკითხებია  1. ინფორმაცია, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 – 2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. მომხს: პეტრე შარიქაძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი აღნიშნული საკითხები 30 ნოემბრის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში შევიდა დასამტკიცებლად! ბიუროზე ასევე, ინფორმაცია გააკეთა იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ლურსმანაშვილმა - N48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მერის რიგგარეშე არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის თანახმად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერად კობა ლურსმანაშვილის არჩევის შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე.  
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_38.jpg
26/11/2020 17:21

27 ნოემბერს საკრებულოს ბიურო რიგგარეშე სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო 2020 წლის 27 ნოემბერს, 11 საათზე რიგგარეშე სხდომას გამართავს სხდომაზე განხილულ იქნება შემდეგი საკითხები 1. ინფორმაცია, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 – 2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. მომხს: პეტრე შარიქაძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი 3. სხვადასხვა: N 48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მერის რიგგარეშე არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის თანახმად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერად კობა ლურსმანაშვილის არჩევის შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე. მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/sak_1.jpg
19/11/2020 12:51

ხარაგაულის საკრებულომ 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოებაში მიიღო

ხარაგაულის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა, დღეს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი წარუდგინა.  საკრებულომ აღნიშნული დოკუმენტები ადმინისტრაციულ წარმოებაში მიიღო. თავმჯდომარის, მანანა ბარბაქაძის განმარტებით ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საკრებულოს კომისიებს და ფრაქციებს დაევალათ. ბიუჯეტის პროექტს და პრიორიტეტების დოკუმენტს შეგიძლიათ გაეცნოთ ხარაგაულის ვებ გვერდზე Kharagaulinews.gov.ge.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_37.jpg
16/11/2020 14:53

ხარაგაულის საკრებულო 17 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის განხილვის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_36.jpg
16/11/2020 14:50

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურომ მორიგი სხდომა გამართა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ რიგგარეშე სხდომაზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოებაში მიიღო. ბიუროს სხდომა 16 ნოემბერს 11 საათზე ხარაგაულის საკრებულოში ჩატარდა და ბიუჯეტის პროექტი მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ გელაშვილმა წარადგინა. საკრებულოს თავმჯდომარის მანანა ბარბაქაძის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კომისიურ ფორმატში მოხდება, რის შემდეგაც შენიშვნებით და რეკომენდაციებით კვლავ მერიას დაუბრუნდება. მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით საკრებულოს რიგგარეშე სხდომას 17 ნოემბერს 11 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე გამართავს.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_DSC0989.JPG
09/11/2020 15:22

საკრებულომ 2021 წელს ხარაგაულში განსახორციელებელი პროექტები დაამტკიცა

9 ნოემბერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგგარეშე სხდომა გამართა. სხდომაზე მერიის ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, პეტრე შარიქაძემ, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 2021 წელს ხარაგაულში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა წარადგინა.  სულ განხილულ იქნა 32 პროექტის დაფინანსება, რომლის სავარაუდო თანხა 6 მილიონ ლარს აღემატება.  ხარაგაულის მერიის და საკრებულოს ერთობლივი მუშაობით, 2021 წელს პრიორიტეტი კვლავ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას მიენიჭა, თუმცა პროექტებში ასევე ჩასმულია მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების მოწესრიგება და სოფელ მოლითში საზოგადოებრივი ცენტრისთვის შენობის რეაბილიტაცია.  2021 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების ჩამონათვალი სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგიაშვილები, ეკლესიები) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 200 000 ლარი; სოფელ გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 200 000 ლარი; სოფელ ბორითში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოჭოურის უბანი) – პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 120 000 ლარი; სოფელ ბორითში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გორგაძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 130 000 ლარი; სოფელ ბორითში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ფაბრიკის უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 100 000 ლარი; სოფელ მაქათუბნის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 200 000 ლარი; სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბაქარაშვილების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 60 000 ლარი; სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელიურის უბანი) – პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 211 500 ლარი; სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ნანიტაშვილების უბანი II ეტაპი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 100 000 ლარი; მრავალბინიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია - 500 000 ლარი; სოფელ მოლითში სოფლის სახლის მოსაწყობათ შენობის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 350 000 ლარი; სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (I ეტაპი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 200 000 ლარი; სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ინასარიძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 200 000 ლარი; ღორეშა - მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 300 000 ლარი; სოფელ ხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხევიჯვრის უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 300 000 ლარი; სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 100 000 ლარი; სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბუდიანეთის და პატარა ვარძია) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 300 000 ლარი; სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კავილაძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 350 000 ლარი; სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჩხიკვაძეების და პაპიძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 250 000 ლარი; სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (III უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 150 000 ლარი; სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია (II უბანი) – 100 000 ლარი; სოფელ ნადაბურში ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე ხიდის მშენებლობა - 70 000 ლარი; ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 150 000 ლარი; სოფელ ლეღვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 200 000 ლარი; სოფელ საღანძილეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (იჩქიტიძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 150 000 ლარი; სოფელ საღანძილეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (საღანძილის თავის უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 100 000 ლარი; სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 100 000 ლარი; ზედა ლაშე - საქარიქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 150 000 ლარი; სოფელ ზვარეში გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 300 000 ლარი; სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჯორტების უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 60 000 ლარი; სოფელ სარგვეშში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუმლაძის უბანი) - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 100 000 ლარი; სოფელ წიფაში გზის რეაბილიტაცია - პროექტის სავარაუდო ღირებულება - 250 000 ლარი.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_29.jpg
06/11/2020 12:59

9 ნოემბერს ხარაგაულის საკრებულო რიგგარეშე სხდომას მართავს

9 ნოემბერს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო რიგგარეშე სხდომას გამართავს. სხდომაზე ხარაგაულის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მ/შ პეტრე შარიქაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2021 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხას წარადგენს. 
სრულად