წარმატებილი პროექტები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C.jpg
07/09/2020 10:30

დეპუტატებმა მერიის ორი სამსახურის ანგარიშის განხილვა გადადეს, ხოლო ორი-უარყოფითად შეაფასეს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, მერიის ზედამხევდელობისა და არქიტექტურის სამსახურის ანგარიში უარყოფითად შეაფასა, ასევე უარყოფითი შეფასება მისცეს ქონებისა და ეკონომიკის მართვის სამსახურსაც. საკითხების განხილვა დებატებით წარიმართა საკრებულოს უმრავლესობისა და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შორის. უმრავლესობის წარმომადგენლების განმარტებით ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური დებულებით გათვალისიწნებულ უფლება-მოვალეობების ნახევარ ნაწილსაც კი ვერ ასრულებდა. დეპუტატებმა ასევე კომუნიკაციის პრობლემებზეც- ისაუბრეს . დეპუტატებმა ინგა მაღრაძემ და მიხეილ ჭიპაშვილმა ანგარიშების უარყოფითად შეფასება გააკრიტიკეს და აღნიშნული ფაქტი, მერის სამსახურიდან გადადგომას დაუკავშირეს, ისევე როგორც-ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის, აფრასიონ ლურსმანაშვილის პირადი განცხადების საფუძველზე, სამსახურიდან წასვლის საკითხი. სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა, ჯაბა ბერაძემ. მან სამსახურის ანგარიშის წარდგენაზე უარი განაცხადა, იმ მოტივით, რომ უმრავლესობას უარყოფითად შეფასების შესახებ გადაწყვეტილება წინასწარ ქონდათ მიღებული. სხდომაზე გადაიდო ორი სამსახურის ანგარიშის განხილვა. ( ადმინისტრაციული სამსახურის, შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის.) სხდომაზე ასევე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების განსაზღვრის შესახებ,რომლებშიც I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობა სავალდებულოა II კლასისთვის დადგენილი წესით მომხს: ზურაბ ბანცაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N17 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის N31 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხევში მდებარე 2150.00 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი № 36.05.33.287), სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_17.jpg
04/09/2020 10:11

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2020 წლის 7 სექტემბერს სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 07 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე მომხს: გიორგი ჭყოიძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვისა და შეფასების თაობაზე მომხს: ზურაბ ბანცაძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვისა და შეფასების თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი 6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების განსაზღვრის შესახებ, რომლებშიც I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობა სავალდებულოა II კლასისთვის დადგენილი წესით მომხს: ზურაბ ბანცაძე 7.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N17 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის N31 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 10.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 11.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხევში მდებარე 2150.00 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი № 36.05.33.287), სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_16.jpg
02/09/2020 17:13

ბიუროს რიგგარეშე სხდომაზე საპრივატიზაციო ნუსხა და საბიუჯეტო ცვლილებები განიხილეს

2 სექტემბრის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომაზე დეპუტატებმა დღისწესრიგით გათვალისწინებული ექვსი საკითხი განიხილეს. სხდომაზე პირველი საკითხი ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა, ჯაბა ბერაძემ წარადგინა, რომელმაც საპრივატიზაციო ნუსხაში შესატან ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი ინფორმაციით საპრივატიზაციო ნუსხას ემატება ხუთი ობიექტი: სოფელ საბეში, ყოფილი კლუბის შენობა (სადემონტაჟოდ) და სოფელ ლახუნარაში 170კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ასევე მასზე მდგარი შენობა -ნაგებობა. მისივე განმარტებით საპრივატიზაციო ნუსხას ემატება ასევე- სოლომონ მეფის N2 შესახვევში არსებული, სხვადსხვა ადგილზე მდებარე სამი არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (100 კვ.მ, ა11 კვ.მ და 28 კვ. მ მიწის ფართები). ჯაბა ბერაძის განმარტებით დაბა ხარაგაულში მდებარე საპრივატიზაციო არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთით დაინტერესებულია პიროვნება, რომელიც აპირებს ტერიტორიაზე ღია ტიპის სარიტუალო დარბაზის მოწყობას. ბიუროს წევრების განცხადებით წარდგენილ საპრივატიზაციო ობიექტებს განიხილავენ კომისიის სხდომაზე და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე იმსჯელებენ რამდენად მიზანშეწონილია აღნიშნული ობიექტების გასხვისება. ჯაბა ბერაძის განცხადებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევში საზოგადოებრივი ცენტრისა და საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭიროა სახელმწიფოს გადაეცეს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული სოფელ ხევში მდებარე 2150 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. სხდომაზე ასევე განიხილული იყო საბიუჯეტო ცვლილება. საკითხი, სახაზინო-საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილების უფროსმა, ნინო მაღლაკელიძემ წარადგინა. ნინო მაღლაკელიძის განცხადებით, კორონავირუსის პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ეკონომიკურ განვითარებაზე, შემცირდა ეკონომიკური ზრდა და საგადასახადო შემოსავლის მაჩვენებლები, რის გამოც გარკვეულწილად შემცირდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები-1 450 000 ლარით. თუმცა, პანდემიიდან გამომდინარე, მთავრობის განკარგულებით, ფინანსთა სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებს გამოუყო ფინანსური დახმარება. ამ მიზნით, ხარაგაულს 950 000 ლარი გამოეყო, რომელიც ხარაგაულის ბიუჯეტის შემოსულობების გათვალისწინებით განისაზღვრა. აღნიშნული ფინანსური დახმარების საშუალებით ხარაგაულის ბიუჯეტი მხოლოდ 500 000 ლარით მცირდება, როგორც საშემოსავლო ისე ხარჯვით ნაწილში. სხდომაზე ასევე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრის უზრუნველყოფისათვის შეხვედრის ადგილების გამოყოფის შესახებ განკარგულება მომხსენებელი: მალხაზ ფხალაძე   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ განკარგულება მომხსენებელი: მალხაზ ფხალაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94.jpg
02/09/2020 14:43

ბიუროს რიგგარეშე სხდომაზე საპრივატიზაციო ნუსხა და საბიუჯეტო ცვლილებები განიხილეს

2 სექტემბრის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომაზე დეპუტატებმა დღისწესრიგით გათვალისწინებული ექვსი საკითხი განიხილეს. სხდომაზე პირველი საკითხი ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა, ჯაბა ბერაძემ წარადგინა, რომელმაც საპრივატიზაციო ნუსხაში შესატან ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი ინფორმაციით საპრივატიზაციო ნუსხას ემატება ხუთი ობიექტი: სოფელ საბეში, ყოფილი კლუბის შენობა (სადემონტაჟოდ) და სოფელ ლახუნარაში 170კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ასევე მასზე მდგარი შენობა -ნაგებობა. მისივე განმარტებით საპრივატიზაციო ნუსხას ემატება ასევე- სოლომონ მეფის N2 შესახვევში არსებული, სხვადსხვა ადგილზე მდებარე სამი არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (100 კვ.მ, ა11 კვ.მ და 28 კვ. მ მიწის ფართები). ჯაბა ბერაძის განმარტებით დაბა ხარაგაულში მდებარე საპრივატიზაციო არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთით დაინტერესებულია პიროვნება, რომელიც აპირებს ტერიტორიაზე ღია ტიპის სარიტუალო დარბაზის მოწყობას. ბიუროს წევრების განცხადებით წარდგენილ საპრივატიზაციო ობიექტებს განიხილავენ კომისიის სხდომაზე და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე იმსჯელებენ რამდენად მიზანშეწონილია აღნიშნული ობიექტების გასხვისება. ჯაბა ბერაძის განცხადებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევში საზოგადოებრივი ცენტრისა და საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭიროა სახელმწიფოს გადაეცეს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული სოფელ ხევში მდებარე 2150 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. სხდომაზე ასევე განიხილული იყო საბიუჯეტო ცვლილება. საკითხი, სახაზინო-საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილების უფროსმა, ნინო მაღლაკელიძემ წარადგინა. ნინო მაღლაკელიძის განცხადებით, კორონავირუსის პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ეკონომიკურ განვითარებაზე, შემცირდა ეკონომიკური ზრდა და საგადასახადო შემოსავლის მაჩვენებლები, რის გამოც გარკვეულწილად შემცირდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები-1 450 000 ლარით. თუმცა, პანდემიიდან გამომდინარე, მთავრობის განკარგულებით, ფინანსთა სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებს გამოუყო ფინანსური დახმარება. ამ მიზნით, ხარაგაულს 950 000 ლარი გამოეყო, რომელიც ხარაგაულის ბიუჯეტის შემოსულობების გათვალისწინებით განისაზღვრა. აღნიშნული ფინანსური დახმარების საშუალებით ხარაგაულის ბიუჯეტი მხოლოდ 500 000 ლარით მცირდება, როგორც საშემოსავლო ისე ხარჯვით ნაწილში. სხდომაზე ასევე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრის უზრუნველყოფისათვის შეხვედრის ადგილების გამოყოფის შესახებ მომხსენებელი: მალხაზ ფხალაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ მომხსენებელი: მალხაზ ფხალაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_15.jpg
02/09/2020 14:27

ხარაგაულის საკრებულო 2020 წლის 3 სექტემბერს რიგგარეშე სდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 02 სექტემბრის ბიუროს რიგგარეშე სხდომის საკითხთა ნუსხა 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხევში მდებარე 2150.00 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი № 36.05.33.287), სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრის უზრუნველყოფისათვის შეხვედრის ადგილების გამოყოფის შესახებ მომხს: მალხაზ ფხალაძე 6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ მომხს: მალხაზ ფხალაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
01/09/2020 16:46

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო 2 სექტემბერს რიგგარეშე სხდომას მართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 02 სექტემბრის ბიუროს რიგგარეშე სხდომის საკითხთა ნუსხა 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ჯაბა ბერაძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხევში მდებარე 2150.00 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი № 36.05.33.287), სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრის უზრუნველყოფისათვის შეხვედრის ადგილების გამოყოფის შესახებ მომხს: მალხაზ ფხალაძე 6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ მომხს: მალხაზ ფხალაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_14.jpg
26/08/2020 13:27

ხარაგაულის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

დღეს გაიმართა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტში. რაც გულისხმობს: ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებისთვის 30,0 ათასი ლარის გამოყოფას, ნარჩენების შემგროვებელი და გადამზიდი სპეც ავტომანქანის შეძენისათვის. აღნიშნული სპეც ტექნიკის შესაძენად საჭირო თანხას მერია არსებული საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან გამოყოფს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში შექმნილი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების საშიშროების ასაცილებლად საგანგებო რეჟიმში ხდებოდა ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ ეპიდსიტუაციის კონტროლი. შესაბამისად რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების რეკომენდაციით ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სამ თანამშრომელს გაეზრდებათ ხელფასები 200 ლარის ოდენობით. ხაშური-ზესტაფონის სამგზავრო მატარებლის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საჭირო ეპიდზედამხედველობის განსახორციელებლად საჭირო ორი თანამშრომლის დასაქირავებლად ა(ა)იპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გამოეყო 4 000 ლარი. ასევე, მერია საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან გამოყოფს 40 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდება დევების მონუმენტის რეაბილიტაციას.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
17/08/2020 16:22

ბიუროს სხდომაზე საბიუჯეტო ცვლილება და მერიის ორი სამსახურის ანგარიში განიხილეს

17 აგვისტოს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე საბიუჯეტო ცვლილება და მერიის ორი სამსახურის ანგარიში მოისმინეს. სხდომაზე კახაბერ გოლუბიანმა (ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი)  ადმინისტრაციული  სამსახურის მიერ  ექვსი თვის გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა და  საკითხის ირგვლივ, ბიუროს წევრების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხა.  ბიუროს წევრებმა ასევე, მოისმინეს მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის ანგარიში, რომელიც ამავე სამსახურის უფროსმა, გიორგი ჭყოიძემ წარადგინა. გიორგი ჭყოიძის განცახდებით, საანგარიშო პერიოდში, სამსახურმა აუდიტორული შემოწმება განახორციელა ხუთ ა(ა)იპ-სა და მერიის ორ სამსახურში, თუმცა პანდემიის გამო გეგმის მიხედვით გათვალისწინებული რამდენიმე ორგანიზაციის შემოწმება ვერ მოხერხდა, საბიუჯეტო ცვლილების შესახებ ინფორმაცია საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა, ვლადიმერ გელაშვილმა წარადგინა. მისი განმარტებით ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებას საწვავის შესაძენად ესაჭიროება- 18 000 ლარი და  ნაგავმზიდი ავტომობილის შესაძენად 30 000 ლარი. ბიუროს წევრების განმარტებით საკითხთან დაკავშირებით საჭიროა მსჯელობა გაგრძელდეს, ვინაიდან სჯობს მუნიციპალიტეტმა ახალი ავტომობილი შეიძინოს და ამისთვის თანხა დაემატოს. ვლადიმერ გელაშვილის თქმით, ბიუჯეტში უნდა აისახოს ასევე, ე.წ. „დევების“ მონუმენტის რეკონსტრუქციის 40 000 ლარი, ვინაიდან  მონუმენტი დაზიანებულია და შეიძლება განადგურდეს. სხსდომაზე  ასევე, მოისმინეს ინფორმაცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების განსაზღვრის შესახებ, რომლებშიც I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობა სავალდებულოა II კლასისთვის დადგენილი წესით.  ზწემოთ აღნიშნულ საკითხებზე მსჯელობა  საკრებულოს კომისიების სხდომებზე გაგრძელდება.  
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/Nphoto/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
14/08/2020 10:49

ბიუროს სხდომაზე მერიის ორი სამსახურის ანგარიშს განიხილავენ

17 აგვისტოს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი იქნება წარდგენილი, სადაც ბიუროს წევრები მოისმენენ, მერიის სამსახურების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშებს. გთავაზობთ ბიუროს სხდომის საკითხთა ნუსხას: 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე მომხს: გიორგი ჭყოიძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების განსაზღვრის შესახებ, რომლებშიც I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობა სავალდებულოა II კლასისთვის დადგენილი წესით მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი    
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
17/07/2020 16:53

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო 20 ივლისს მორიგ სხდომას ჩაატარებს

სხდომაზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ორი სამსახურის ანგარიშს მოისმენენ: კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ; მომხს: ირინე ჩხეიძე  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ  მომხს: დავით დევდარიანი სხდომაზე ასევე დაამტკიცებენ საკრებულოს 3 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგს!
სრულად