2020 წელი


2020 წლის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცხრილები


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020-2023 წლებში


2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება 2021-2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის
მომზადების თაობაზე


 

ნანახია: 0 - ჯერ