წარმატებილი პროექტები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo-logo_9.png

4 მარტს ბიუროს სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 04 მარტს 11.00 საათზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება.

 

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის   საკითხთა ნუსხა

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N24

დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის

2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 დეკემბრის N50/

69.692133728 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: ოთარი

ლურსმანაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 მარტის №7 დადგენილების

,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის

დამტკიცების შესახებ,” ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

მომხს: ვლადიმერ

გელაშვილი

 

ნანახია: 905 - ჯერ