წარმატებილი პროექტები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo-logo_4.png

ახალი საკრებულოს პირველი სხდომის დღის წესრიგი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს 2021  წლის   03 დეკემბრის პირველი მორიგი  სხდომის

დღის წესრიგი                                           

 

 

 სხდომის პირველი ნაწილი

 

 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომის გახსნა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის  მიერ,

 

 1. ხარაგაულის N48 .საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება,

   

       3.უხუცესი წევრის მიერ სხდომის წაყვანა

  

 1. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა,

 

 1.   სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევა,

  

 1.    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული  საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობისა და წინა მოწვევის საკრებულოს  წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 

 

სხდომის მეორე ნაწილი

       1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა

 

 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 05 იანვრის # 3 დადგენილებაში „ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევა,

 

 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევა,

 

 1. 5. საკრებულოს ფრაქციის რეგისტრაცია,

 

 1. ხარაგაულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცება

 

       7.საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღება

 

 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივი კომისიების თავმჯდომარეთა არჩევა:

 

ა) საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა,

 

ბ) იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევა,

 

გ) განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევა,

 

დ) ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა   კომისიის თავმჯდომარის არჩევა,

 

ე) ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევა,

 

 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცება.

 

განკარგულება

 

ნანახია: 1748 - ჯერ