წარმატებილი პროექტები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_DSC0563.JPG

საკრებულოს ბიურომ მორიგი სხდომა ჩაატარა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ დღეს მორიგი ხდომა ჩაატარა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე უძღვებოდა.
ბიურომ განიხილა შემდეგი საკითხები: 
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი
2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.
მომხს: გიორგი ჭყოიძე
3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.
მომხს: ზურაბ ბანცაძე
4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს სახელწოდების ფრაქცია „მოძრაობა ხარაგაულისათვის“ სახელწოდებით შეცვლის ცნობად მიღების შესახებ.
მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
5. „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს რეგისტრაციის შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 02 აპრილის N 50/11 განკარგულებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ.
მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N50/70 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის
თაობაზე.
მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
7. „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება- მწვანეები“-ს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის ცნობად მიღების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 02 აპრილის N50/12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი
8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივი კომისიების 2021 წლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ.
მომხს: კომისიის თავმჯდომარეები
9.„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე მოქალაქეებზე და ამ წესით განსაზღვრულ სხვა პირებზე მატერიალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების და „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესი“-ს დამტკიცების შესახებ.
მომხს: ნანა კიკნაძე
ნანახია: 113 - ჯერ