შესყიდვები


2023 წელი


2023 წლის შესყიდვების გეგმა

 

მიმდინარე შესყიდვები

 

 


2022 წელი


მერიის მიერ 2022 წელს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაწეული საქმიანობის ანგარიში 


2022 წლის გეგმა -თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი


  

2021 წელი


მერიის მიერ 2021 წელს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაწეული საქმიანობისანგარიში


2021 წლის გეგმა თვითმმართველი-ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

 


2020-2019-2018-2017-2016 წლები


2020-წლის-გეგმა თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი


2018 წლის გეგმა თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2017  წლის შესყიდვების წლიური გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2016  წლის შესყდიდვების წლიური გეგმა


 

 

 
ნანახია: 0 - ჯერ