სიახლეები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg

ხარაგაულის საკრებულო 6 ივლისის სხდომას გამართავს

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვისა და შეფასების თაობაზე
მომხს:დავით კიკნაძე

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N27 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: ნინო მაღლაკელიძე

3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი


4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N19 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთაპროფესიულ საჯარო მოხელეტა
და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირტა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის სესახებ“,ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: კახაბერ გოლუბიანი

5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: ჯაბა ბერაძე


6.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: ჯაბა ბერაძე


7. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძალა ერთობაშია“ სახელის შეცვლისა და ფრაქცისათვის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - ძალა ერთობაშია“ სახელის მინიჭების შესახებ
მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი

ნანახია: 273 - ჯერ