სიახლეები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო 15 ივნისს სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო 2020 წლის 15 ივნისს მორიგ სხდომას გამართავს

საკითხთა ნუსხა:

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასაკრებულოს განათლების, კულტურის და აახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ;
მომხს:დავით კიკნაძე

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ;
მომხს: აფრასიონ ლურსმანასვილი


3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
მომხს: აფრასიონ ლურსმანასვილი


4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N19 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და
თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: კახაბერ გოლუბიანი

ნანახია: 173 - ჯერ