სიახლეები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/hgjkkj98.PNG

ყურადღება აუქციონი!

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების მიზნით  განმეორებითი  ელექტრონული აუქციონი ცხადდება.

იხილეთ დანართი

აუქციონი 2019 წლის 27 აპრილს, 16:00 საათზე, დაიწყება და 2 აპრილს, 16:00 საათზე, დასრულდება.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი აუქციონს აცხადებს, ასევე, შემდეგ ორ ობიექტზე:

    


 

ზემოთ აღნიშნული ორივე აუქციონი 2019 წლის 1 აპრილს, 16:00 საათზე, დაიწყება და 12 აპრილს, 16:00 საათზე, დასრულდება.

ინფორმაცია განთავსდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდზე: eauction.ge 
ინფორმაცია გამოქვეყნდება, ასევე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის გაზეთ „ახალ ხარაგაულში.“

 

 

ნანახია: 1126 - ჯერ