სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo_4_8.png

28 ივნისს საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

სხდომაზე შემდეგ საკითხებს განიხილავენ

საკითხთა ნუსხა:

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ საღანძილეში მდებარე 23 412        კვ.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (/კ36.14.33.083) შპს,,New Road”-ის ქვეკონტრაქტორი კომპანიის  შპს ,,B.P TRANS”-ისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,   სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით  სასყიდლით  2024 წლის  03 ივლისიდან  2025 წლის 22 აპრილის ჩათვლით  გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

                                                                                                           მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის დებულების დამტკიცების შესახებ

                                                                                                          მომხს: ვარლამ ჭიპაშვილი

 

ნანახია: 88 - ჯერ