სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo_4_3_1.png

1 მაისს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

სხდომაზე განსახილველი საკითხი 7 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგს დაემატება.

საკითხთა ნუსხა


1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მოლითში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (ს/კ36.17.33.329; ს/კ 36.17.33.805; და ს/კ 36.17.33.806) 2025 წლის 22 აპრილის ჩათვლით შპს ,,New Road“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

ნანახია: 361 - ჯერ