სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_23.png

1 აპრილს საკრებულოს სხდომა გაიმართება

სხდომაზე საკრებულოს წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 8 საკითხს განიხილავენ:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 01 აპრილის მორიგი
სხდომის
დღის წესრიგი
1. ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული
მუშაობის შესახებ

მომხს: ჰამლეტი ბერაძე
2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი
ვარლამ ჭიპაშვილი

3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

მომხს: მარინე ხვედელიძე

4.,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის)
დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14
ივლისის #11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: მანანა ბარბაქაძე
5.,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალურ
ი დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 6 თებერვლის N 11 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: ნანა კიკნაძე
6. „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21
დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი
ვარლამ ჭიპაშვილი

7, ა(ა)იპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ და ა(ა)იპ ,,სპორტისა და შიდა
ტურიზმის ცენტრის“ რეორგანიზაციის შესახებ

მომხს: კახაბერ გოლუბიანი
8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში

მერის მიერ წარმოდგენილი 2024 წელს განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცებისა
და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით
განაწილების შესახებ

მომხს: პეტრე შარიქაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე

ნანახია: 88 - ჯერ