სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/Screenshot%202022-02-17%20165648%20(1)_1_1.png

სკრინინგის განცხადება

გთხოვთ გაეცნოთ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ ხარაგაულის მერიისადმი გადმოგზავნილ სკრინინგის განცხადების ტექსტს და ბრძანებას.

 

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის E60 ავტომაგისტრალის ბორითი-ხევის მონაკვეთის (F2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე გათვალისწინებული ფუჭი ქანების  №15 სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 2023 წლის 15 ნოემბრის  №642/ს ბრძანებას.

 

№17 სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგისგადაწყვეტილების შესახებ“ 2023 წლის 15 ნოემბრის  №640/ს ბრძანებას.

 

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხევში, მდ. რიკოთულას მარცხენა სანაპიროზე გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N12 სანაყაროს პროექტის ფარგლებში ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 20 აგვისტოს №2-1263 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023წლის 13 ნოემბრის N 2-845 ბრძანებას.

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საქასრიაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის E60 ავტომაგისტრალის ბორითი-ხევის მონაკვეთის (F2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე გათვალისწინებული ფუჭი ქანების No16 სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე N 6 4 1 / ს ბრძანებას

 

 

ნანახია: 491 - ჯერ