სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo-logo_14.png

4 ივლისს საკრებულოს სხდომა გაიმართება

04 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერიის    ჯანდაცვისა  და  სოციალური  დაცვის      სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

 მომხს: ნანა კიკნაძე

 

2.       არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-ს ,,სპორტისა და შიდა ტურიზმის  ცენტრის“ ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ

 

  მომხს: რევაზ შერგელაშვილი

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

  მომხს: ბესიკ კვირიკაშვილი

4.სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ  მუნიციპალიტეტებში 2019-2020

      წლებში  განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის     

      შესაბამისობის აუდიტის  ანგარიშის განხილვის შესახებ                                                    

მომხს: ბესიკ კვირიკაშვილი

 

  • სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული  რეგიონული განვითარების ასოციაციების საქმიანობის  ეფექტიანობის აუდიტის  ანგარიშის განხილვის შესახებ

მომხს: მარინე ხვედელიძე

 

                                                                                          

 6.„ხარაგაულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და  

ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 დეკემბრის N69.692133719 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: ოთარი ლურსმანაშვილი                                                                                                    

7.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 აგვისტოს #25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: მანანა ბარბაქაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         

მანანა ბარბაქაძე

ნანახია: 53 - ჯერ