ოფიციალური დოკუმენტები


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 21 მარტის #50/83 ბრძანებაში „ხარაგაულის მუნიციპალტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმისა დამტკიცების შესახებ


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ