დეპუტატები

          საკრებულოს   დეპუტატები

 1. მანანა ბარბაქაძე  577  44  28  28
 2. დავით კიკნაძე  595  36  33  68
 3. პაატა გოგოლაძე   595  51  98  15
 4. ამირან ოქრომჭედლიძე   591  81  20  14
 5. პავლე კიკალიშვილი  599 42 59 31
 6. ოთარ ლურსმანაშვილი  577  28  48  41
 7. მარინე ხვედელიძე   511  23  71  11
 8. შმაგი ხიჯაკაძე  577  92  72  67
 9. ბესიკ კვირიკაშვილი  577  62  02  23
 10. შალვა ლურსმანაშვილი   599  39  16  61
 11. ირმა ვაქერ-სებისკვერაძე 599  16  86  10
 12. კიაზო გამრეკელაშვილი  591  91  90  45
 13. ვერა ოდიკაძე 577  97  74  73
 14. მერაბ ტალახაძე     595  60  04  34
 15. დოდო ხაჩიძე    595  13  28  12
 16. იამზე პაქსაშვილი    593  57  23  27
 17. ლენა აბაშიძე    577  97  74  93
 18. ვახტანგ ტალახაძე  595  99  33  64
 19. გოჩა გიორგიძე  599  26  47  99
 20. ავთანდილ კვინიკაძე  597  79  87  59
 21. ნონა ზურაბიანი  577  95  47  73
 22. ეკატერინე შველიძე  595  33  10  50
 23. უშანგი ბერაძე    599  36  86  57
 24. ავთანდილ ვეფხვაძე  595  22  11  50
 25. თორნიკე ავალიშვილი 577 90 25 25
 26. ქეთევან ზუმბაძე   558  57  30  24
 27. ირმა ალხაზიშვილი   571  08  36  82
 28. ბაქარ ბარბაქაძე  577  11  67  26
 29. კობა გოგსაძე   595  14  25  25
 30. თამაზი ლომიძე       577  44  60  60
 31. ირმა ვეფხვაძე  595  77  22  74
 32. კონსტანტინე ბერაძე    577  11  64  16
 33. ომარი გაგოშიძე    599  38  97  00

 

ნანახია: 0 - ჯერ