დეპუტატები

         ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი

დეპუტატების საკონტაქტო ინფორმაცია

 

დაბის მაჟორიტარი დეპუტატი ბესიკ კვირიკაშილი 577 62 02 23

საღანძილის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით კიკნაძე 595 36 33 68

ბაზალეთი, ლაშე, ღორეშა, სარგვეშის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი პავლე კიკალიშვილი 599 42 59 31

ვარძია, წყალაფორეთი, ხიდრის მაჟორიტარი დეპუტატი შმაგი ხიჯაკაძე 577 92 72 67

კიცხი, ფარცხნალის მაჟორიტარი დეპუტატი კიაზო გამრეკელაშვილი 591 91 90 45

ლეღვანი, ვახანის მაჟორიტარი დეპუტატი ვერა ოდიკაძე 577 97 74 73

მოლითის მაჟორიტარი დეპუტატი მერაბ ტალახაძე 595 60 04 34

ხევი, ნადაბურის მაჟორიტარი დეპუტატი დოდო ხაჩიძე 595 13 28 12

ბორითის მაჟორიტარი დეპუტატი ია პაქსაშვილი 593 57 23 27

ხუნევის მაჟორიტარი დეპუტატი ლენა აბაშიძე 577 97 74 93

ზვარე, წიფის მაჟორიტარი დეპუტატი ვახტანგ ტალახაძე 595 99 33 64

 

ნანახია: 0 - ჯერ