ანგარიშები 2021 2022

 

 


2022 წელი


ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრისმიერ გაწეული საქმიანობისშესახებ ანგარიში


ლენა-აბაშიძის-წლიური-ანგარიში


ეკა შველიძის წლიური-ანგარიში


 ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“  2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 2021 წელში და 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში


საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში


ხარაგაულის  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიერ 2021 წლის 01.06 დან 2022 წლის იანვრის თვიდან დღემდე  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2021-წლის 1 დეკემბრიდან  2022-წლის 2 ივლისის განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ.


მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში


საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის ანგარიში


სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის 2021 - 2022 წლის ანგარიში 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


კულტურისა და ხელოვნების ანგარიში


კულტურის სამსახურის ანგარიში


ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში


განათლების კომისიის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


2021 -2022 სასწავლო წელს ხარაგაულის „ე. კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების“ მიერ გაწეული ანგარიში


ინფრასტრუქტურის ანგარიში 21-22


მოხსენებითი ბარათი საბიუჯეტო ცვლილებაზე


ხარაგაულის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში


2021 წელი


ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ     


 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში                       


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ