ანგარიშები 2020_2019

2020 წელი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


საკრებულოს  თავმჯდომარის ანგარიში 2020 წელი


მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში


საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ანგარიში


ხარაგაულის მერის ანგარიში 


საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში


გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში


საკრებულოს იურიდიული კომისიის ანგარიში


ხარაგაულის დამტკიცებული ანგარიში2019 წელი

2019 წლის ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში 


კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ანგარიში 2018 წლის ივნისიდან 2019 წლის ივნისის ჩათვლით    


საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში                       


ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის კომისიის ანგარიში        


ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის კომისიის ანგარიში


საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში გაწეული საქმინობის შესახებ(8თვე)

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ