წარმატებილი პროექტები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_DSC0679.JPG
15/07/2019 17:03

საკრებულოს ბიურომ დღეს მორიგი სხდომა გამართა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიურომ 15 ივლისს მორიგი სხდომა გამართა. ბიუროს წევრებმა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის  სამსახურების, 2019 წლის იანვრიდან დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ, ანგარიშები მოისმინეს.  აღნიშნულ საკითხებს საკრებულო 5 აგვისტოს მორიგ სხდომაზე განიხილავს, მანამდე კი, შესაბამისი კომისიებში იმსჯელებენ. 
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
12/07/2019 16:00

15 ივლისს საკრებულოს ბიურო მერიის სამსახურების ანგარიშს მოისმენს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიურო 2019 წლის 15 ივლისის  მორიგ სხდომას გამართავს. ბიუროს წევრები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურების ანგარიშებს მოისმენენ.  განხილული იქნება ორი სამსახურის ანგარიში  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, რომელსაც სამსახურის უფროსი კახაბერ გოლუბიანი წარადგენს და   შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის  სამსახურის  ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, რომლის მომხსენებელიც ასევე, სამსახურის უფროსი გიორგი ჭყოიძე იქნება.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
10/07/2019 15:55

ხარაგაულის საკრებულო 12 ივლისს რიგგარეშე სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 9   წლის  10    ივლისის     რიგგარეშე  სხდომის   საკითხი:   ა(ა)იპ-სოფლის მეურნეობის პროექტების  მართვის სააგენტოსათვის დაბა ხარაგაულში 9 აპრილის ქუჩა N 15-ში  მდებარე  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის  მესამე  სართულზე მარცხენა ფლიგელში მდებარე ორი ოთახის საერთო ფართით 31.7 კვ.მ .(ს/კ 36.01.33.046)  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით, ორი წლის  ვადით  გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;  მომხს:  ჯაბა ბერაძე
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/dfghjcghnj.JPG
01/07/2019 17:17

საკრებულომ მერიის სამსახურების ანგარიში მოისმინა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მორიგ  სხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 8 საკითხი განიხილეს. წარდგენილი საკითხებიდან უმრავლესობის გადაწყვეტილებით კენჭისყრის შედეგად დადებითად მხოლოდ 5 მათგანი შეფასდა. სხდომაზე დეპუტატებმა შენიშვნები გამოთქვეს და უარყოფითად შეაფასეს მერიის  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის  ანგარიში, რომელიც ამავე სამსახურის უფროსმა აფრასიონ ლურსმანაშვილმა წარადგინა. სხდომაზე, ასევე, საკრებულოს წევრებმა უარი განაცხადეს   ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების  მართვის სააგენტოსათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის  მესამე სართულზე არსებული ორი ოთახის (საერთო ფართით 31.7 კვ.მ .(ს/კ 36.01.33.046)  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით საკითხის განხილვასთან დაკავშირებით. მათი განცხადებით, ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით საჭიროა განისაზღვროს ვადა თუ რამდენი ხნით უნდა მოხდეს აღნიშნულ ა(ა)იპ-ზე ფართის გადაცემა და შემდეგ შემოიტანოს მერიამ საკრებულოში საკითხი განსახილველად. დეპუტატები ასევე არ დაეთანხმნენ სოფელ თეთრაწყაროში ყოფილი ფერმის შენობის ტერიტორიის საპრივატიზაციო ნუსხაში დამატების საკითხს. როგორც სხდომაზე  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, მალხაზ ფხალაძემ განმარტა, აღნიშნული საკითხი განხილული იყო  კომისიის სხდომაზე, ასევე,  სოფლის მოსახლეობასთანაც მოაწყო შეხვედრა, სადაც ადგილობრივებმა მხარი არ დაუჭირეს აღნიშნული ადგილის პრივატიზებას. მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე კომისიამ უარყოფითი შეფასება მისცა საკითხს. სხდომაზე დეპუტატებმა დადებითი შეფასება მისცა შემდეგ საკითხებს: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერიის   კულტურის,   განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ  საქმეთა   სამსახურის  მიერ   გაწეული მუშაობის  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ; მომხსენებელი: ირინე ჩხეიძე                                                                                       ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ; მომხსენებელი: ნანა კიკნაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 სექტემბრის N85 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობების ნებართვების გაცემის უფლებამოსილების  მერისათვის გადაცემის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხსენებლი: აფრასიონ ლურსმანაშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის 14 ივლისის N17 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხსენებელი: კახაბერ გოლუბიანი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
28/06/2019 16:35

საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება

1 ივლისს     ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    მორიგი სხდომა გაიმართება. სხდომაზე საკრებულოს წევრები შემდეგ საკითხებს განიხილავენ: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  არქირექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ; მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერიის   კულტურის,   განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ  საქმეთა   სამსახურის  მიერ   გაწეული მუშაობის  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ; მომხს: ირინე ჩხეიძე                                                                                       ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ; მომხს: ნანა კიკნაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 სექტემბრის N85 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობების ნებართვების გაცემის უფლებამოსილების  მერისათვის გადაცემის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი   ა(ა)იპ-სოფლის მეურნეობის პროექტების  მართვის სააგენტოსათვის დაბა ხარაგაულში 9 აპრილის ქუჩა N 15-ში  მდებარე  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის  მესამე  სართულზე მარცხენა ფლიგელში მდებარე ორი ოთახის საერთო ფართით 31.7 კვ.მ .(ს/კ 36.01.33.046)  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით,  არსებობის  ვადით  გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;   მომხს: ჯაბა ბერაძე                                                                                                                                               ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  3 ივლისის #50/43  განკარგეულბაში „საპრივატიზაციო  ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;         მომხს:ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 ივლისის #50/44 განკარგეულბაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ “ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის14 ივლისის N17 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხს: კახაბერ გოლუბიანი                                                                                                                      
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/DSC_0285.JPG
19/06/2019 16:51

მერიამ სტიქიის სალიკვიდაციოდ ბიუროს საბიუჯეტო ცვლილება წარუდგინა

19 ივნისს გამართულ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუროს რიგგარეშე სხდომაზე საბიუჯეტო ცვლილება განიხილეს. სხდომაზე საკითხი მერიის საფინანსო-სამსახურის  უფროსმა ვლადიმერ გელაშვილმა წარადგინა. საბიუჯეტო ცვლილების მიხედვით 7 და 13 ივნისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის შედეგად  (ძლიერი წვიმები, წყალდიდობა) მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთარი ხარჯებიდან - 124 900 ლარი გამოიყოფა. კერძოდ,  ზარალის დასაანგარიშებლად მომსახურეობის შესყიდვისთვის - 4 900 ლარი; ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ  საჭირო საპროექტო სამუშაოების შესყიდვისათვის -120 000 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხის მოძიება შესაძლებელია 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  დაუგეგმავად შემოსული სანებართვო მოსაკრებლის ხარჯზე - 45 000 ათასი ლარით და  საკუთარი სახსრების ნაშთიდან გამოყენებული  25,0 ათასი ლარით. გარდა ამისა შესაძლებელია  მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურულ  პროგრამებში  ქვეპროგრამებს შორის ცვლილება,  კერძოდ,  შემცირდეს მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცი 40 000 ათასი ლარით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები 10 000 ათასი ლარით და 50,0 ათასი ლარი გადატანილი იქნას გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის  და მოვლა-შენახვის ხარჯებში. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტს ასევე -100 000 ლარი გამოეყო. აღნიშნული თანხა მუნიციპალიტეტს, 11 ივნისის N1332 განკარგულებით, 2015-2017 წლებში სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების აუთვისებელი ნაშთებიდან ჩაერიცხა. ამავე განკარგულების საფუძველზე   -5 840 ლარით დაფინანსდა დაბა ხარაგაულში სანიაღვრე არხისა და 12 670 ლარით, სოფელ ქროლში არტეზიული ჭის მოწყობის სამუშაოები. (სულ 118 510 ლარი). საბიუჯეტო ცვლილების მიხედვით N1283 განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებით 5 789 ლარი გამოეყო,  პროგრამის  დაფინანსება, ამ ეტაპზე სულ 4 673 447 ლარი შეადგინა. როგორც სხდომაზე,  ვლადიმერ გელაშვილმა განმარტა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის გამო ორ ინდმეწარმეს    შ.პ.ს ,,ბილდინგ დეველოპმენტ გრუპს “  და ,,რეკონსტრუქცია XXI“ შეუწყდათ ხელშეკრულება და მათზე გაცემული ავანსები დაბრუნდა მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე.   შ.პ.ს ,,რეკონსტრუქცია XXI “ ავანსად ჩარიცხული თანხა შეადგენდა-401 439 ლარს  ( აქედან 391 699  ლარი სახელმწიფო ფონდების ნაშთიდან და 9740 საკუთარი სახსრების ნაშთიდან) ხოლო შ.პ.ს ,,ბილდინგ დეველოპმენტ გრუპზე “    ავანსად გადარიცხული თანხა -35 530  ლარს. საკითხის განხილვის შემდეგ დეპუტატებმა აღნიშნეს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები-10 ათასი ლარი არ უნდა მოხმარდეს სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების მშენებლობას, რადგან თანხის მოძიება შესაძლებელია სხვა წყაროებიდანაც მოხერხდეს. აღნიშნული საბიუჯეტო ცვლილება განხილული იქნება 21 ივნისის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.     
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
19/06/2019 11:50

ბიუროს სხდომა გაიმართება

19 ივნისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  რიგგარეშე სხდომა გაიმართება. სხდომაზე ბიუროს წევრებს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, ვლადიმერ გელაშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N48 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე წარუდგენს საკითხს.      
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/cgfbnxv.JPG
17/06/2019 12:45

ბიუროს მორიგი სხდომა გაიმართა

17 ივნისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე  მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის უფროსებმა გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინეს. ბიუროს წევრებმა, ასევე, განიხილეს შემდეგი საკითხები: ა(ა)იპ-სოფლის მეურნეობის მართვის სააგენტოსთვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული დაბა ხარაგაულში 9 აპრილის ქუჩა N 15-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე მარცხენა ფლიგელში მდებარე ორი ოთახის საერთო ფართით 31.7 კვ.მ .(ს/კ 36.01.33.046)  სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო უზურფუქტი) არსებობის  ვადით, გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 სექტემბრის N85 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობების ნებართვების გაცემის უფლებამოსილების გამგებლისთვის გადაცემის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  3 ივლისის #50/43  განკარგეულბაში „საპრივატიზაციო  ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;           მომხს: ჯაბა ბერაძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  3 ივლისის #50/44 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ “ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის14 ივლისის N17 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ცვლილების შეტანის თაობაზე;  მომხს: კახაბერ გოლუბიანი აღნიშნულ საკითხებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 ივლისის სხდომაზე განიხილავს.  
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
14/06/2019 16:53

17 ივნისს ბიუროს სხდომაზე მერიის სამსახურები ანგარიშს წარადგენენ

17 ივნისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგ სხდომაზე  მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურები გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენენ. სხდომაზე ასევე მოისმენენ: 1. ა(ა)იპ-სოფლის მეურნეობის მართვის სააგენტოსთვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული დაბა ხარაგაულში 9 აპრილის ქუჩა N 15-ში მდებარე შენობის მესამე სართულზე მარცხენა ფლიგელში მდებარე ორი ოთახის საერთო ფართით 31.7 კვ.მ .(ს/კ 36.01.33.046)  სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო უზურფუქტი) არსებობის  ვადით, გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 2.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 სექტემბრის N85 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობების ნებართვების გაცემის უფლებამოსილების გამგებლისთვის გადაცემის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: აფრასიონ ლურსმანაშვილი 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  3 ივლისის #50/43  განკარგეულბაში „საპრივატიზაციო  ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;           მომხს:ჯაბა ბერაძე 4.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  3 ივლისის #50/44 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ “ ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: ჯაბა ბერაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის14 ივლისის N17 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ცვლილების შეტანის თაობაზე;  მომხს: კახაბერ გოლუბიანი აღნიშნულ საკითხებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 ივლისის სხდომაზე განიხილავს.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/cbvgn%20cvb.jpg
04/06/2019 11:01

მუნიციპალიტეტის მერმა თათბირი გამართა

3 ივნისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერი, ნიკოლოზ თოფურიძე, ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებს შეხვდა. მერმა სოფლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა.  ნიკოლოზ თოფურიძის ინფორმაციით, ეტაპობრივად მიმდინარეობს ყველა იმ კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტა, რომელმაც ვალდებულება ვერ შეასრულა. „არსებული გამოწვევების ფონზე ნადმვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 60-მდე სოფელში დაიგო როგორც ცენტრალური, ასევე საუბნო გზები“ - აღნიშნა ხარაგაულის მერმა.       
სრულად