წარმატებილი პროექტები
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
27/03/2020 20:04

30 მარტს საკრებულოს ბიურო რიგგარეშე სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 30 მარტის რიგგარეშე სხდომის საკითხთა ნუსხა: 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის, 19 დეკემბრის, N27 დადგენილებაში - „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: ნინო მაღლაკელიძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის, 14 ივლისის, N19 დადგენილებაში - „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხს: კახაბერ გოლუბიანი
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/89706474_2854974487895156_3615478885379997696_o.jpg
10/03/2020 16:26

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ოთხი საკითხი განიხილეს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 9 მარტს გამართულ რიგგარეშე სხდომაზე ოთხი საკითხი განიხილა. საკრებულომ მხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, სოფელ ზვარეში მდებარე 87კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განკარგვას იჯარის ფორმით გადაცემას.  აღნიშნული ადგილი დათვალიერებული იქნა საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების, მართვისა და ინფრასტრუქტურული კომისიის მიერ. ჩინურ კომპანიას აღნიშნულ ფართზე განთავსებული აქვს მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორი, რომელიც დაცულია და გატარებულია უსაფრთხოების ზომები, აღნიშნული მოსახლეობისათვის არ წარმ ოადგენს საფრთხეს, შესაბამისად მოსახლეობა წინააღმდეგი არ არის ფუნქციონირების. საკრებულომ სხდომაზე მოიწონა 2020 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა. საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, მალხაზ ფხალაძემ ასევე, წარმოადგინა საკითხი საკრებულოში 2019 წლის 17 ოქტომბერს შექმნილი " დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის" ერთი თვით ვადის გაგრძელების შესახებ.   საკრებულოს სხდომის შემდეგ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორმა შმაგი ხიჯაკაძემ, დეპუტატებს გააცნო ინფორმაცია, კორონა ვირუსის პრევენციის მიზნით, ჩატარებული სადეზინფექციო ღონისძიებების შესახებ.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
06/03/2020 14:49

საკითხები, რომელსაც საკრებულო 9 მარტს რიგგარეშე სხდომაზე განიხილავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 მარტს რიგარეშე სხდომას იწვევს. დეპუტატები 5 საკითხზე იმსჯელებენ.  სხდომის დღის წესრიგი  1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზვარეში მდებარე 87 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ 36.1836.206). პირდაპირი განკარგვის, წესით სასყიდლით იჯარის ფორმით ორი წლის ვადით შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედ ფილიალზე“ (ს/კ 404385385) გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 3 . ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ; მომხს: ჯაბა ბერაძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის N 50/62 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2020 წელს  დასაფინანსებელი პროექტების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: პეტრე შარიქაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის 17 ოქტომბერს შექმნილი „დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის“ ერთი თვით ვადის გაგრძელების შესახებ; მომხს: მალხაზ ფხალაძე.
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/88220534_2848126935246578_4162056097051443200_o.jpg
06/03/2020 14:35

ბიუროზე წარდგენილ საკითხებს საკრებულო რიგგარეშე სხდომაზე განიხილავს

დღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ რიგგარეშე სხდომაზე ორი საკითხი მოისმინა.    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზვარეში მდებარე 87 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ 36.1836.206). პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით იჯარის ფორმით ორი წლის ვადით შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედ ფილიალზე“ (ს/კ 404385385) გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა ხარაგაულში მდებარე ყოფილი წყალსადენის ტერიტორიაზე (ს/კ 36.01.31.182), 14 465 კვმ. მიწის ფართობიდან 4 435 კვმ მიწის ფართობის საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის არსებობის ვადით გადასაცემად, წყალმომარაგების ალტერნატიული სათავე ნაგებობის (სამი ჭაბურღილისა და სატუმბი სადგურის) მოსაწყობად მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;   საკითხები მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა ჯაბა ბერაძემ წარადგინა.    ზემოთ აღნიშნულ საკითხებს ხარაგაულის საკრებულო 9 მარტის რიგგარეშე სხდომაზე განიხილავს. 
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
05/03/2020 14:18

ხარაგაულის საკრებულოს ბიურო 6 მარტს რიგგარეშე სხდომას მართავს

სხდომაზე ორი საკითხი იქნება განხილული  პირველი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზვარეში მდებარე 87 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ 36.1836.206). პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით იჯარის ფორმით ორი წლის ვადით შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედ ფილიალზე“ (ს/კ 404385385) გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; მეორე - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა ხარაგაულში მდებარე ყოფილი წყალსადენის ტერიტორიაზე (ს/კ 36.01.31.182), 14 465 კვმ. მიწის ფართობიდან 4 435 კვმ მიწის ფართობის საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის არსებობის ვადით გადასაცემად, წყალმომარაგების ალტერნატიული სათავე ნაგებობის (სამი ჭაბურღილისა და სატუმბი სადგურის) მოსაწყობად მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; ორივე საკითხს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი, ჯაბა ბერაძე წარუდგენს. 
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
28/02/2020 11:27

2 მარტს საკრებულო მორიგ სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  2 მარტს მორიგ სხდომას გამართავს.  სხდომაზე განიხილავენ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ნიკოლოზ თოფურიძე თავად წარადგენს. დეპუტატები მოისმენენ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 – 2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშს და ასევე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშს. გარდა ანგარიშებისა, სხდომაზე, მერიის ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური წარადგენს ინფორმაციას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის, N 50/62 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2020 წელს დასაფინანსებელი პროექტების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზვარეში მდებარე 87 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ 36.1836.206). პირდაპირი განკარგვის, წესით სასყიდლით იჯარის ფორმით  ორი წლის ვადით  შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედ ფილიალზე“  (ს/კ 404385385) გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხს წარადგენს მერიის ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი, ჯაბა ბერაძე, რომელიც ასევე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა  ნუსხის  დამტკიცების შესახებ და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ ისაუბრებს. მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, ვლადიმერ გელაშვილი კი, დადგენილებაში  „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხს წარუდგენს საკრებულოს.  საერთო ჯამში მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომაზე რვა საკითხს განიხილავს, რომელიც 2 მარტს დილის 10 საათზე დაიწყება. 
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/dsghnsxfgcb.jpg
14/02/2020 11:36

17 თებერვალს ხარაგაულის ბიურო მორიგ სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე დეპუტატები 7 საკითხს განიხილავენ 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვისა და შეფასების თაობაზე მომხს: ნოკოლოზ თოფურიძე 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 – 2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის განხილვის შესახებ მომხს: ოთარ ლურსმანაშვილი 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის შესახებ მომხს: გიორგი ჭყოიძე 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის N 50/62 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2020 წელს დასაფინანსებელი პროექტების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: პეტრე შარიქაძე 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ზვარეში მდებარე 87 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( ს/კ 36.1836.206). პირდაპირი განკარგვის, წესით სასყიდლით იჯარის ფორმით ორი წლის ვადით შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედ ფილიალზე“ (ს/კ 404385385) გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე 6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე 7. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ მომხს: ჯაბა ბერაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ზემოთ აღნიშნულ საკითხებზე 2 მარტის მორიგ სხდომაზე იმსჯელებს.    
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
31/01/2020 15:57

3 თებერვალს საკრებულო მორიგ სხდომას გამართავს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2020 წლის 3 თებერვალს მორიგ სხდომას გამართავს. სხდომაზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული, სამანდატო, საპროცედური საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში. საკითხს კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ლურსმანაშვილი წარადგენს.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2017 წლის, 21 ნოემბრის, #50/76 განკარგულებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელსაც ასევე, ოთარ ლურსმანაშვილი წარადგენს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში   დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რიცხოვნობის შეზღუდვიდან  გამონაკლისის დაშვებაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ; საკითხს მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი, კახაბერ გოლუბიანი წარადგენს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რიცხოვნობის შეზღუდვიდან  გამონაკლისის დაშვების შესახებ; საკითხის მომხსენებელი გახლავთ, ოთარ ლურსმანაშვილი.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, 2019 წლის, 17 ოქტომბერს, შექმნილი „დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის“ ერთი თვით ვადის გაგრძელების შესახებ საკითხი, რომელსაც საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ ფხალაძე წარადგენს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2019 წლის, 19 დეკემბრის, N27 დადგენილებაში  „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხი, რომელსაც მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ვლადიმერ გელაშვილი წარადგენს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის, 14 ივლისის, N19 დადგენილებაში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე, საკითხს დეპუტატებს კახაბერ გოლუბიანი გააცნობს.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის, 5 იანვრის, #3 დადგენილებაში  „ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. საერთო ჯამში 3 თებერვალს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო რვა საკითხზე იმსჯელებს.             
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/_DSC0820.JPG
29/01/2020 16:24

ბიურომ რიგგარეშე სხდომა გამართა

დღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიურომ რიგგარეშე სხდომა გამართა, სადაც ბიუროს წევრებმა ოთხი საკითხი განიხილეს. წარმოებაში მიიღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ და ასევე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 – 2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომლებიც ბუროს წევრთა გადაწყვეტილებით დღეიდან განსახილველად გადაეცემა საკრებულოს კომისიებს და ფრაქციებს. ზემოთ აღნიშნულ ორივე საკითხს ხარაგაულის საკრებულო 2 მარტის მორიგ სხდომაზე შეაფასებს. სხდომაზე მოისმინეს ასევე საბიუჯეტო ცვლილება, რომელიც რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თანხების მიღებას, ასევე წინა წელში აღებული ვალდებულებების და ახალი ვალდებულებების შესასრულებლად საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან თანხების გამოყოფას ეხებოდა.  
სრულად
http://new.admin.kharagauli.ge/images/xfgnhxcvbxcvnhjbjn.jpg
28/01/2020 17:09

29 იანვარს საკრებულოს ბიურო მერის ანგარიშს მოუსმენს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო, 29 იანვარს, 11 საათზე, რიგგარეშე სხდომას გამართავს! ბიუროს წევრები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ, 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს მოუსმენენ.  ანგარიშს ხარაგაულის მერი, ნიკოლოზ თოფურიძე წარადგენს! სხდომაზე ასევე, განიხილავენ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 – 2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშს. მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, ვლადიმერ გელაშვილი კი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020  წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე წარადგენს საკითხს.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მორიგ სხდომას 3 თებერვალს გამართავს!                                                                                      
სრულად