ანგარიშები

ხარაგაულის მერის 2018 წლის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


საკრებულოს იურიდიული კომისიის 2018 წლის ანგარიში


 ფრაქცია „ქართული ოცნება -მრეწველები“ -ს 2018 წლის ანგარიში


ხარაგაულის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018 წლის ანგარიში


 საფინანსი საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის ანგარიში


 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის კომისიის 2018 წლის ანგარიში


მერიის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ 2018 წლის შესყიდვების შესახებ გაწეული საქმიანობის ანგარიში


 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში      


 სამხდერო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ანგარიში     


 2018 წლის ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში   


2019 წლის ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში 


კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ანგარიში 2018 წლის ივნისიდან 2019 წლის ივნისის ჩათვლით    


საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში                       


ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის კომისიის ანგარიში        


ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის კომისიის ანგარიში


საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში გაწეული საქმინობის შესახებ(8თვე)

 

ნანახია: 0 - ჯერ